Sesongstart med Vestfold 2 dagers

Sandefjord OK ønsker velkommen til første dag av Vestfold 2-dagers lørdag 25. mars 2023,
som er en mellomdistanse i Hjertås med samlingsplass i nærheten Unneberg skole.
Vi tar sikte på lite snø i år også. Det er pt. ikke planlagt reserveterreng.

Frammøte og parkering: Unneberg skole (59.15262, 10.25107). Merket fra ringveien i krysset
Haslebakken-/Råstadveien.
Arena: inntil 1.3km å gå fra parkering.
Start: Første ordinære start fra kl. 11:00. Løpere i åpne klasser kan starte fra kl. 10:00.
Kart og terreng: Utsnitt av kartet “Hjertås”. Målestokk 1:7500. Ekvidistanse 5m. Utgitt 2021.
Typisk kystnært terreng med gjennomgående høyderygger og skrenter. Flatere partier
mellom høyderyggene. Stirikt. Moderat kupering. Veksler mellom løvskog, furu- og granskog.
Påmelding: Ordinær påmeldingsfrist i Eventor tirsdag 21 mars 2023 klokka 23:59.
Etteranmeldingsfrist fredag 23 mars klokka 16:00.
Påmelding til åpne klasser gjøres helst i Eventor. Påmelding på arena er mulig og løpere uten
klubbtilhørighet må melde seg på og betale i løpskontoret.

Larvik OK ønsker velkommen til andre dagen av Vestfold 2-dagers søndag 26. mars 2023!
Vårløpet er en mellomdistanse i Vestmarka med parkering og arena i kort avstand fra E-18.
Vestmarka har lite snø i år og vi regner med barmark i slutten av mars. Om snøen gjør sin
tilbakekomst, har vi et reserveområde nær kysten ute på Vestre Rakke.

Parkering: Parkeringsplasser på høyre og venstre side av Vestmarkveien rett etter undergangen
ved gamle E-18. Det blir merka inn Vestmarkveien fra rundkjøringa ved Alti Nordbyen
kjøpesenter. Omtrent 500 m å gå til arena.
Arena: Hagadumpa i Larvik på grassdekke/-plen med mulighet for klubbtelt og -flagg.
Start: Første ordinære start er klokka 11:00. Løpere i åpne klasser og alle N-klasser kan starte
fra klokka 10:00.
Kart og terreng: Vestmarka. Kartet blei tegna av Helge Gisholt til O-festivalen 2019 og er
oppdatert seinere. Målestokk 1:5000 for alle løyper som får plass på A3, altså muligens
1:7500 for de lengste løypene. 5m ekvidistanse.
Terrenget er et kupert nærterreng med mange stier og stor detaljrikdom, men løypene
legges utenfor områder med mye skrenter og stup. Terrenget er spennende, utfordrende
og krever nøyaktig kartlesing.

Påmelding: Ordinær påmeldingsfrist i Eventor tirsdag 21 mars 2023 klokka 23:59 og etteranmeldingsfrist torsdag 23 mars 2023 klokka 23:59.

Vel møtt til sesongstart i Vestfold!