Økonomi/utgifter

Har du hatt utgifter som skal refunderes av Porsgrunn Orienteringslag, følg fremgangsmåten under.

Reiseutgifter
Har du vært på en reise som skal dekkes av POL, fyll ut skjema for reiseutgifter. Husk å legge med kopier av kvitteringer.

Utlegg for POL
Om du handler inn noe som skal dekkes av POL, fyll ut skjema for utlegg. Husk å legge med kopier av kvitteringer.

Skjema for reiseutgifter
Skjema for utlegg

Send skjema til hil-vass@online.no med kopi til den som har ansvaret for reisen og/eller kan bekrefte utgiften. Dette for godkjennelse.