Junior/senior

Treningsopplegget for junior/senior følger samme mal som for ungdomsgruppa. Treningstidene er de samme, men opplegget vil være rettet mot et høyere o-teknisk og fysisk nivå.