Organisasjonsinfo

Navn:Porsgrunn Orienteringslag
Org.nummer:980 619 427
Bankkonto:2670.09.55418
Bankkonto startkontingent:2670.07.27253
Bankkonto løpstøy:2610.13.03682