Trening flyttet

Treningen den 2. mai er flyttet til Stridsklevhallen.